#

1.Chức năng:
Phòng thanh tra, pháp chế và an ninh được thành lập theo quyết định số 1001/2011/QĐ-TĐT ngày 29/09/2011 của hiệu trưởng.
Ban được thành lập trên cơ sở xác nhập các hoạt động có sẵn của nhà trường, bao gồm thanh tra đào tạo, pháp chế và an ninh, chính thức hoạt động từ ngày 15/10/2011.
Các hoạt động của Phòng được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu và phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa.

2. Tên gọi:

  • Tên gọi chính thức: Phòng thanh tra, pháp chế và an ninh, Trường đại học Tôn Đức Thắng.
  • Văn phòng và địa chỉ liên lạc: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Bao - Truong phong
Trưởng phòng