#

Tài liệu tuyên truyền giao thông   (22/02/2017)

Nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh kết hợp Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên và Công an Quận Bình Thạnh, TP. HCM tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho sinh viên toàn Trường vào ngày 30/08/2016. Qua buổi tuyên truyền này một số vấn đề mới mẻ về luật an toàn giao thông đã được phổ biến đến sinh viên toàn Trường. Tất cả các em Sinh viên muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này hãy tham khảo tài liệu tại đây.