#

Thông báo   (25/01/2016)

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức khóa học chuyên đề
“Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.
Chi tiết về khóa học như sau:

1. Lợi ích khi tham gia khóa học:

Sau khóa học, học viên hiểu biết và nắm bắt được:

 • Phương pháp thẩm định khoa học:
 • Các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học (ISI, SJR);
 • Các cơ sở dữ liệu tổ chức sáng chế (USPTO, WIPO);
 • Thẩm định tạp chí khoa học (phân loại, chỉ số trích dẫn);
 • Cách tính chỉ số H của nhà khoa học và tổ chức khoa học;
 • Thẩm định năng lực nhà khoa học;
 • Thẩm định năng lực KH của tổ chức khoa học (Trường đại học, Viện nghiên cứu, Quốc gia)
 • Phương pháp chọn đối tác hợp tác khoa học: đối tác là cá nhân hoặc các tổ chức.
 • Phương pháp tiếp cận đối tác khoa học theo hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp với đối tượng tiếp cận là: người hướng dẫn, đối tác hợp tác nghiên cứu, các tổ chức khoa học.
 • Phương pháp chọn người hướng dẫn khoa học:
 • Tiêu chí người hướng dẫn, tiêu chí cơ sở đào tạo;
 • Chọn hướng nghiên cứu mới, chọn người hướng dẫn nghiên cứu;

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học do Viện khoa học tính toán Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp.

2. Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho tất cả các đối tượng có mong muốn tham gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

3. Thông tin buổi học:
 • Thời gian khai giảng (dự kiến): 27/02/2016
 • Giảng viên phụ trách: TS. Lê Văn Út – Trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển KH&CN
 • Thời lượng: 32 tiết (16 tiết lý thuyết và 16 tiết thực hành)
 • Thời gian: Chiều thứ 7 (từ 13h20 – 16h40, 4 tiết)
 • Địa điểm: Trường đại học Tôn Đức Thắng – 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
4. Học phí và chính sách ưu đãi học phí:

Học phí: 1.200.000đ/khóa/học viên
Chính sách ưu đãi học phí:

 • Giảm 25% học phí cho sinh viên, học viên, giảng viên và viên chức đang học và làm việc tại Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Giảm 15% học phí cho sinh viên, học viên đang học tại các Trường đại học khác.
5. Thông tin đăng ký:
 • Hồ sơ: Phiếu đăng ký (theo mẫu); 03 hình 3×4; Thẻ sinh viên/học viên photo (nếu thuộc đối tượng ưu đãi học phí).
 • Địa điểm: Viện khoa học tính toán (Phòng C.105) – Cô Lý Thị Vân Hồng
  Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM.
  Số điện thoại: (08) 377 55 024 – 0909 237 207
  Email: lythivanhong@tdt.edu.vn